ถ้าเป็นความสุขให้ใครไม่ได้ ก็จงเป็นให้ตัวเอง
คิดในใจ

ถ้าเป็นความสุขให้ใครไม่ได้ ก็จงเป็นให้ตัวเอง

0 Comments
ป้ายกำกับ:

คิดในใจ