ARTICLE

อย่ากลายเป็นคนที่รู้ตัวช้า เพราะมันจะสายเกินไป

%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b1

จะรู้ว่าคิดถึงก็ต่อเมื่อไกลกัน
จะรู้ว่าสำคัญก็ต่อเมื่อจากกันไปแล้ว
#รู้ตัวช้าคงเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากมี
. . .
ถ้าหากยังมีกันและกันอยู่
จงดูแลและใส่ใจกันให้มากพอ
ที่จะให้เขารู้ว่า เราอยากมีเขาอยู่กับเราแบบนี้นานๆนะ.

#คิดในใจ

0 Comments
ป้ายกำกับ:

คิดในใจ