ARTICLE

คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ อาจเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเป็นคนธรรมดาได้

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83-2

คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
อาจเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเป็นคนธรรมดาได้
. . .
ไม่ต้องแกล้งอารมณ์ดี ไม่ต้องแกล้งสตรองว่าไหว
ไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหา อ่อนแอได้ร้องไห้โดยไม่อาย
และเขาก็เติมพลังให้เรากลับไปลุยต่อในวันรุ่งขึ้น
. . .
#จริงๆพอโตขึ้นสิ่งที่อยากขอจากความรักก็คงมีแค่นี้
ไม่ได้อยากคุยเล่นแล้วเริ่มต้นใหม่
แต่อยากคุยกับใครแล้วสบายใจ
เพื่อพากันเดินไปให้ไกลมากกว่า.

#คิดในใจ

0 Comments
ป้ายกำกับ:

คิดในใจ